top of page
Zoeken

2023Na een bewogen jaar dat vele ingrijpende gebeurtenissen op het wereldtoneel kende wenst Atelier Fieliejee iedereen een nieuw jaar met veel geluk en voorspoed. In de chinese astrologie naderen we het jaar van het konijn. Dat staat onder meer voor authenticiteit, meer waarachtigheid in ons dagelijks leven en in hoe we de werkelijkheid ervaren. Het is onze hoop dat de voornemens en wensen die velen van ons koesteren dit jaar nu eens echt bewaarheid worden. Niet uit een soort idealistische naïviteit maar op grond waar de wereld zich voor op lijkt te maken. Wij wensen een einde aan honger en armoede, waar dan ook op aarde. Een waardig bestaan voor allen zoals het volgens de universele grondrechten van de mens voor iedereen bedoeld is. Een wereld waarin conflicten op vreedzame wijze kunnen worden opgelost en banditisme of tirannie geen plaats en geen voedingsbodem meer hebben. Een werkelijkheid waarin de ziektes die ons voortdurend teisteren zoals bijvoorbeeld Alzheimer, kanker en SADS (Sudden Adult (of Arrhythmia) Death Syndrome) verdwijnen om nooit meer terug te komen. Een aarde waarop iedereen vanaf de start gelijke kansen heeft, kinderen altijd veilig op kunnen groeien en alle kennis en vaardigheden kunnen opdoen die ze nodig hebben om te floreren. Waar ieder mens om zijn unieke eigenschappen en capaciteiten gewaardeerd wordt en de onderlinge verbinding wordt gezocht in plaats van vermeden. Waar we realiseren dat we elkaar voor onze ontwikkeling allemaal nodig hebben. Waar alle kunsten worden gezien als noodzakelijk voor verrijking, vermaak en contemplatie. Waar we beseffen welke bijzondere plaats we innemen in de rijkdom van ons universum.

Wij hopen op uitvindingen en patenten die de mensheid in een ongekende ontwikkeling voortstuwen. Op integratie van alle geneeswijzen in de medische praktijk. Op een overheid die op de bres gaat staan voor al haar burgers met een focus op het netto nationaal geluk. We hopen voor iedereen op waarheidsgetrouwe en volledige informatievoorziening in plaats van kleurrijke opinies zodat we niet terecht komen in wederzijds onbegrip maar met z’n allen kunnen zoeken naar en nadenken over oplossingen. Dat zijn de beste wensen die we kunnen bedenken. Als ze uit zouden komen zou het wel eens het jaar van de waarheid kunnen worden. Benieuwd welke konijn er uit de hoge hoed gaat komen…

bottom of page