top of page
Zoeken

Een vergeten rijk


Wist u dat er een land op onze aardbol heeft bestaan dat groter is dan enig land dat wij kennen? En niet eens zo heel lang geleden. Dat land heette Tartaria (oorspronkelijk uitgesproken als “Tataria" of “Da’ Arya”), het pre-Mongoolse rijk dat in Noord-Azië ontstond en zich over het hele noordelijk halfrond uitspreidde. Groot Tartarië was het grootste rijk in zijn tijd en zou vandaag de dag nog steeds het grootste rijk zijn geweest. Het Tartaarse rijk kwam tot bloei omdat deze beschaving leidend was in geavanceerde technologie, vrije energie en grootse architectuur.


Het volgende verhaal is een theorie genoteerd door een niet te achterhalen onbekende. Ze is evenwel interessant en vermakelijk.

[“De Tartaren (of Tartariers) waren leden het inheemse volk die het wereldberoemde Tartaarse rijk vormden. De Tartaren waren een groot volk, met een gemiddelde lengte van zo'n 8 tot 12 voet (2,4m tot 3,6m). Zij zouden beschouwd worden als reuzen in vergelijking met onze huidige gemiddelde lengte van ongeveer 1.80 meter; maar, in die tijd was een lengte van 3 meter het gemiddelde. Net als de beschavingen voor hen waarvan de gemiddelde hoogte 12 voet was, 50 voet. Elke elke voorgaande beschaving had een gemiddeld grotere lengte dan de beschavingen die na hen kwamen. En elke volgende beschaving was gemiddeld korter dan de beschavingen die hen voorafgingen. De gestalte neemt af na elke zondvloed en met elk nieuw astrologisch tijdperk dat we betreden.

Beschavingen in het huidige astrologische tijdperk (het Vissentijdperk) zijn kleiner in lengte dan beschavingen die bestonden in het vorige astrologische tijdperk (het tijdperk van de Ram) en zullen groter in hoogte zijn dan beschavingen die zullen bestaan in het volgende astrologische tijdperk (het Watermantijdperk).

De Tartaren waren meesters in metselwerk, baksteen, steampunk-achtige technologie, universele vrije energie, en grootse architectuur. Hun Romeinse / Gotische stijl architectuur kan nog steeds gevonden worden in de huidige gedaante als waterleidingen, stadhuizen, banken, waterstations, kathedralen, kerken, ziekenhuizen en soortgelijke openbare en stadswerken type gebouwen.


Kerken, kathedralen, moskeeën, en andere gebouwen van aanbidding waren oorspronkelijk aetherische krachtcentrales, waterstations, en geluidsresonerende akoestische genezingscentra. De gebouwen die religieuzen tegenwoordig gebruiken als gebedshuizen waren ziekenhuizen tijdens de heerschappij van het Tartaarse Rijk.


Tartaarse gebouwen lijken qua functie meer op piramides en tempels over de hele wereld dan men ons wil doen geloven met de wetenschap. Door ingenieuze techniek, ingewikkelde architectuur en geavanceerde technologie veranderden de Tartaren de aarde in een printplaat aangedreven door de aether. Net zoals de mensen uit de Oudheid deden met de piramides en tempels. De kruizen op de Tartaarse gebouwen werden gebruikt als aetherische elektrische antennes die verbonden waren met de wapening in de structuur van het gebouw. Straatlantaarns die bestonden tijdens het bewind van het Tartaarse Rijk waren lange aetherische elektrische antennes. Deze straatlantaarns maakten gebruik van de kracht van de aether waardoor de gassen in de bovenste lamp ioniseerden en fluoresceerden. Voor zover wij weten, waren de bovenste lampen op de Tartaarse straatlantaarns en in de huizen van de Tartaren zelf, niet van glas waren gemaakt, maar mogelijk van een soort kwarts kristal. Deze lampen bevatten zoals kwik of radium die reageerden met de aether of misschien bevatten de bollen helemaal niets en reageerde het kwartskristal zelf met de aether.


De schouwen van Tartarië waren even sierlijk als de gebouwen waarin zij stonden. Deze haarden werden gebruikt als een soort van opschepperij om de ontwikkelde architectuursmaak van de huiseigenaar aan bezoekende gasten en familieleden te tonen. In tegenstelling tot hoe wij haarden tegenwoordig gebruiken, waren haarden zelf niet gemaakt om iets te verbranden. Schoorstenen werden niet gebruikt om de rook van de haard naar buiten te leiden; en betonijzer in de structuur van het huis werd niet primair gebruikt

om enige structurele steun te bieden. Het betonijzer in het huis was verbonden met de torenkoepel op het dak (die geheel gevuld was met verschillende stoffen zoals kwik, radium, of kwarts kristal) en de metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van het gebouw staken. Al dit metaal werd vervolgens verbonden met de metalen achterplaten in de originele Tartaarse open haarden en schoorstenen. Net als de kruisen bovenop kerken, kathedralen en moskeeën fungeerden de metalen palen die uit de boven- en zijkanten van huizen en andere Tartaarse gebouwen staken als aetherische elektrische antennes die de kracht van de aether gebruikten en vrije energie in de schoorsteen verzamelden. Ventilatieschachten (luchtkanalen) in de kamers van het huis waren verbonden met de schoorsteen. Het betonijzer, de torenkoepel op het dak, en de metalen palen die uit de zijkanten van het werkten als een spinnenweb, trokken de aether aan en concentreerden de aetherische energie door het hele huis.Tartaarse open haarden en schoorstenen functioneerden als aetherische elektrische stofzuigers (geïoniseerde centrale lucht eenheden). Tartaarse open haarden en schoorstenen waren onder druk staande elektrische vacuüms die fungeerden als een luchtcirculatie eenheid in het huis. De schoorsteen zelf was de vacuümkamer kamer waar alles plaatsvond.


In de winter sloot de huiseigenaar het bovenste deel van de schoorsteen af. De verbonden wapening van het huis vervoerde de wrijvingswarmte van de wapening in van de constructie via de schoorsteen naar de metalen achterplaat. De ornamentele metalen sculpturen die zo typerend de buitenzijde van Tartaarse schouwen sierden fungeerden als condensatoren voor het opslaan van de opgebouwde aetherische die werd opgevangen door de torenkoepel op het dak en de metalen palen die aan de boven- en zijkant uit het huis staken. Deze metalen sculpturen waren verbonden met de metalen achterplaat aan de binnenkant van de open haard en in de schoorsteen. Samen met de metalen achterplaat, waren deze metalen sculpturen aetherisch elektrisch geladen door hun verbinding met de metalen achterplaat. De torenkoepel en metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van het gebouw staken werden gebruikt als antennes om te helpen de universele energie van de aether te verzamelen. De metalen sculpturen van de open haard hielpen om structurele spanningswarmte van de wapening en de metalen achterplaat in de kamer waar de open haard zich bevond uit te stralen. Omdat de warmte niet door de schoorsteen kon ontsnappen werd de warmte dan gedwongen om door de schoorsteen zelf te stralen. De warmte werd dan gedwongen uit te stralen in de ventilatie luchtkanalen die verbonden zijn met de binnenkant van de schoorsteen. De warmte zou zich door de ventilatiekanalen verplaatsen en de kamers verwarmen waar de luchtkanalen op uitkwamen. De rest van de opgesloten warmte in de schoorsteen zou uit de open haard zelf stralen en met behulp van het metalen beeldhouwwerk van de haard, de kamer verwarmen.


De warmteafgifte van dit type centraal luchtcirculatiesysteem zou afhankelijk zijn van de hoeveelheid betonijzer in het huis, de hoeveelheid trekspanning uitgeoefend op deze wapening, of het huis al dan niet een torenkoepel en metalen palen aan de buitenkant had die verbonden waren met de wapening binnenin, de grootte van de schoorsteen, de grootte van de metalen achterplaat, de grootte van de open haard, en de grootte van de metalen sculpturen.

In de zomer zou de huiseigenaar het bovenste gedeelte van de schoorsteen openen. De open haard zou werken als een onder druk gezet vacuüm aangedreven door de aetherische spanning en zoog de warmte uit de kamers in het huis door middel van de lucht ventilatiekanalen en de open haard zelf. De wrijvingswarmte die de verbonden wapening onderging door de spanning van het huis zou beginnen uit te stralen naar boven en uit de schoorsteen.


Er zijn vijf theorieën over wat het oorspronkelijke doel was van de Tartaarse open haarden en schoorstenen.

1. Onder druk staande aetherische elektrische vacuüms

Alle metalen palen die uit het huis en de torenkoepel op het dak staken verbonden met het betonijzer in de structuur van het huis. De wapening was verbonden met de metalen achterplaat aan de binnenkant van de schoorsteen. De hitte veroorzaakt door de spanningswrijving van de wapening onder spanning richtte de warmte in de schoorsteen door middel van verbonden te zijn met de achterplaat van de schoorsteen. De metalen palen die uit het huis staken en de koepel op het dak waren aetherische elektrische antennes die de draadloze aetherische energie naar het betonijzer leidden. De wapening concentreerde de aetherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat die de atomen ioniseerde van de metalen achterplaat en de wrijvingswarmte die in de schoorsteen was opgesloten. De aetherische geïoniseerde elektriciteit die in de schoorsteen werd geleid hielp om snel de wrijvingswarmte van het onder spanning staande betonstaal snel naar boven en uit de schoorsteen te leiden tijdens de zomer (een open schoorsteen) en door en uit de open haard en lucht en uit de open haard en de luchtcirculatiekanalen aan de binnenkant van de schoorsteen in de winter (een gesloten schoorsteen).


2. In-huis aetherische straatlantaarn technologie

Net zoals de Tartaarse straatlantaarns en "religieuze kruisen" fungeerden als aetherische elektrische antennes, gebruikten de metalen palen en koepels op de daken van huizen de energie van de aether en richtte die energie op het aangesloten betonijzer. Het aetherisch aangedreven betonijzer zelf zou uitsteken in kamers door het huis met gasvormige bollen verbonden met de uiteinden van de wapening. De aetherische energie zou de gassen in de lampen ioniseren om die bepaalde kamer te verlichten.

3. Gasvormige oplaadstations

De Tartaren hadden hand flacons met gassen in een draagbare lamp, vergelijkbaar met die van een zaklamp, mobiele lamp, en een kaars in een handkaarshouder. Om de gassen in de draagbare lamp op te laden, plaatste de Tartaar de gloeilamp in de open haard. De aetherische verzamelde energie in de schoorsteen zou de gassen in de draagbare bol ioniseren. Eenmaal volledig geïoniseerd, zou de draagbare bol uit de open haard en de geïoniseerde gassen in de gloeilamp gebruiken om te verlichten.

4. Moleculair transport

Tartaarse haarden werden ook gebruikt als een vorm van elektronisch draadloos moleculair met behulp van de geïoniseerde aetherische kamer (schoorsteen) als een middel om te demoleculariseren en één te worden met de aether zelf. De Tartaren liepen in de enorme schoorstenen en demoleculariseerden. Hun ziel (bewustzijn plus geheugen) zou dan één worden met de aether en de universele energie staat. Ze zouden dan in staat zijn om te transporteren of teleporteren naar elke plaats en op elk moment dat ze willen via de alomtegenwoordige aether.

5. Akoestische genezingseenheden

Vergelijkbaar met waar Tartaarse kerken, kathedralen en moskeeën oorspronkelijk voor werden gebruikt

zouden Tartaarse open haarden en schoorstenen kunnen fungeren als akoestische helende eenheden. De koepel op het dak en de metalen palen buiten trokken de kracht van de aetherische energie aan. Deze energie werd door de wapening van het huis geleid en concentreerde die aetherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat de schoorsteen. Deze energetische geladen metalen achterplaat zou de lucht in de schoorsteen ioniseren en de aetherische energie uit de schoorsteen leiden door de luchtkanalen die verbonden waren met de binnenkant van de schoorsteen en die uitmondden in kamers van het huis. Deze aetherische energie zou akoestische genezing geven aan iedereen in de buurt van de open haard, luchtkanalen, of iedereen in of rond het Tartaarse huis.”]


De bovengemelde theorie is interessant omdat ze een ander licht werpt op de gebouwen die wij in de architectuur als gothisch of klassiek kenmerken. Over het algemeen hebben we de uitbundige ornamentiek al lang geleden verlaten. Maar als zou blijken dat ze een functie dienden die wij niet kenden bestaat er een kans dat wij onze visie en misschien onze smaak moeten herzien. Alleen de toekomst kan dat uitwijzen.

bottom of page