top of page
Zoeken

Het CO2 probleem


Er is zo veel gaande in de wereld dat het moeilijk is om overal een duidelijk beeld van te krijgen. Zo ook met de concentratie van CO2 . Er lijkt zich een ernstig dreigende situatie te gaan voordoen als we de nieuwskanalen mogen geloven. Genoeg om er meer van te willen weten. Maar wat bevreemdt is dat de openbare discussie nooit gaat over waar we getalsmatig nu precies staan, in welke mate (gekwantificeerd) we een probleem hebben of gaan krijgen. Er wordt alleen een verontrustend toekomstbeeld geschetst, ondersteund met beelden van leeggekapte bosdelen en rokende industriële schoorstenen.

Laten we eens nagaan om welke getallen het gaat, waar we bang voor moeten zijn (gesubstantieëerd) en hoe het CO2 niveau geinterpreteerd zou moeten worden.In haar vijfde verslag (AR5) uit 2014 (zie hiernaast) waarschuwt het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de wereldgemeenschap dat de CO2 niveau’s als nooit eerder in de geschiedenis gevaarlijk aan het stijgen zijn ten gevolge van het menselijk gedrag (Anthropogenic emissions of greenhouse gases). Zoals kan worden geconcludeerd uit de grafiek hieronder laten metingen zien dat de CO2 niveau’s zijn gestegen van 283 ppm (parts per million) in 1850 tot meer dan 380 ppm na het jaar 2000. Voor CO2 wordt een verloop van de grafiek geprognotiseerd dat een angstaanjagende hellingshoek laat zien.
De risico’s die we lopen bij temperatuurstijgingen schijnen reusachtig te zijn (AR5):

Als we niets ondernemen kunnen we onomkeerbare veranderingen tegemoet zien (AR5). In feite zitten we al op dat spoor:

En zoals de grafiek van het National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hieronder laat zien bedroeg de niet eerder geziene groei van de CO2 niveau’s 3 ppm (parts per million) in de jaren 2015 en 2016:

Dit ziet er allemaal erg angstaanjagend uit. Zijn we gedoemd? Is er geen ontkomen aan?

Laten we eens kijken of we de bovengenoemde cijfers in perspectief kunnen krijgen met het stellen van een aantal relevante vragen…


  1. Is het stijgingspercentage van CO2 niveau’s voortdurend aan het oplopen?

  2. Draagt de stijging van de CO2 niveau’s evenredig bij aan de stijging van de temperatuur op aarde?

  3. Kijken we aan tegen nooit eerder geziene CO2 niveau’s?

  4. Wat is het gevaar van een CO2 niveau van 400ppm?

  5. Welk effect heeft de CO2 concentratie op het uitvoeren van taken en nemen van beslissingen?

  6. Hoe functioneert CO2 in het algemeen in het milieu?

Antwoorden op de bovenstaande vragen:

  1. Is het stijgingspercentage van CO2 niveau’s voortdurend aan het oplopen?

Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde in 2015 een artikel over de waarschijnlijkheid van een verdere stijging van de CO2 niveau’s:

Nature (07 December 2015): Global greenhouse-gas emissions set to fall in 2015 China’s reduced appetite for coal drives a surprising departure from a long-term trend.


Kenneth R. Weiss en Sherwood B. Idso publiceerden een artikel dat onderzoekt of de temperatuurstijging het resultaat is van een stijgin van de CO2 niveau’s

(http://www.warwickhughes.com/papers/Idso_CR_1998.pdf)

2. Draagt de stijging van de CO2 niveau’s evenredig bij aan de stijging van de temperatuur op aarde?

Onderzoek maakt duidelijk dat Kooldioxide alleen in lagere concentraties (≤50ppm) effect heeft op de opwarming van de lucht:

(http://www.davidarchibald.info/papers/Warming%20or%20Cooling.pdf)

(http://www.davidarchibald.info/papers/Failure%20To%20Warm.pdf)

3. Kijken we aan tegen nooit eerder geziene CO2 niveau’s?

De CO2 niveau’s zijn in de geschiedenis van de aarde ongelofelijk veel hoger geweest (2000 - 8000 ppm) en, - zoals kan worden geconcludeerd uit het volgende artikel en volgende grafieken - het heeft nauwelijks enoige relatie met temperatuurstijging van de atmosfeer:


CO2 niveau’s in de loop van de geschiedenis vele malen hoger dan vandaag de dag:4. Wat is het gevaar van een CO2 niveau van 400ppm?

De onderstaande grafieken laten zien dat een concentratie van 400ppm gezien wordt als uitstekende luchtkwaliteit. Gegeven de ‘gevaarlijke’ stijging van 3ppm per annum (NOOA), wat op zich als gevolg van het antwoord op vraag 3 nog te bezien valt, zou leiden tot een niveau van 645ppm in 2100. Dit wordt nog steeds gekwalificeerd als goede luchtkwaliteit. Zelfs ver beneden de niveau’s waarop ventilatie nodig zou zijn in een interieure situatie. En dit is natuurlijk als de niveau’s daadwerkelijk constant stijgen...

Kijk eens naar hoe het niveau kan oplopen in een auto:

5. Welk effect heeft de CO2 concentratie op het uitvoeren van taken en nemen van beslissingen?

Uit onderstaande grafiek blijkt dat bij een concentratie van 600ppm de meeste menselijke handelingen gemiddeld tot zeer goed worden uitgevoerd:


6. Welk effect heeft de CO2 concentratie op het maken van beslissingen?

CO2 levert voeding aan planten. Zoals de formule hieronder laat zien gebruiken planten CO2 en water om suikers, zuurstof en water te maken. Waarom moeten we dan kooldioxide niveau's verlagen? CO2 lijkt juist een essentieel onderdeel van het natuurlijk leven op onze planeet te zijn.

Als een voorbeeld besloot iemand om de CO2 niveau’s in een slaapkamer voor twee ouders en een baby vast te leggen gedurende de nacht. Het resultaat laat een stijging van het niveau in de kamer zien to 3500 ppm en dat niveau zou nog verder gestegen hebben kunnen zijn:

Een persoonlijk verhaal:

SLAPEN IN EEN GESLOTEN KAMER - INDOOR CO2 ANALYSE

29 September 2016

De nachten waren kouder aan het worden dus we sloten de ramen gedurende de nacht. Dit bracht het onderwerp van het meten van CO2 opnieuw in beeld.

Gemotiveerd door het onderstaande onderzoek besloot ik om te proberen de kamerdeur ook te sluiten en te registreren wat er met de CO2 niveau’s gebeurt gedurende de nacht.


Zoals je weet kunnen verhoogde niveau’s van CO2 resulteren in hoofdpijn en slechte slaap. Interessante informatie is hierover te lezen in:

Onze slaapkamer is ca. 16m2, een gedeelte van een appartement van 120m2 en normaal doen we onze slaapkamerdeur niet dicht. Het appartement is vrij en we hebben niet veel bloemen in huis. Dus het CO2 niveau in de avond is rond de 800 ppm. In de grafiek beneden kun je de veranderingen in CO2 zien op basis van de bezetting van de slaapkamer en het al op niet openen van deuren en ramen. Hoewel ik verwachtte dat het niveau zou stijgen was ik nogal verbaasd om de mate te zien waarin het CO2 niveau stijgt. Op de grafiek hieronder heb ik het ingeschat op ongeveer 430ppm/uur.


Tijdslijn van CO2 ppm niveau tijdens slaap in een gesloten kamer.

Wat je duidelijk kunt zien op de tijdslijn is hoe iedere verandering van bezetting van de slaapkamer nogal snel invloed heeft op het CO2 niveau. Wat ook verbaast is dat we het 2000 ppm niveau al om 1 uur ’s nachts passeerden. Dit is slechts twee uur nadat we in slaap vielen met relatief frisse verse lucht. Om half vijf werd ik wakker (zoals gebruikelijk) en de lucht voelde nogal bedompt (misschien ook wel omdat ik het ppm niveau kende). Maar toen besloot ik om de deur helemaal te openen om mijn vrouw en mijn kind frisse lucht te geven. Als ik de deur gesloten zou hebben gelaten zou het ppm niveau om 7 uur ’s ochtends gemakkelijk 4500 ppm hebben bereikt.

De volgende test die ik van plan ben is om de deur [tijdens de slaap] 10-20cm open te laten. Zo hebben we dat meestal. Enkele snelle observaties van de afgelopen nachten laten zien dat het CO2 niveau steeg maar niet zo snel. (http://vair-monitor.com/2016/09/29/sleeping-closed-room-indoor-co2-analyze/)


En luister tenslotte eens naar de australische geoloog Prof. Ian Plimer in een toespraak voor britse parlementariërs een aantal jaren geleden:


Hoe moeten we de bovenstaande informatie inschatten? Is het beeld wat ons voorgeschoteld wordt accuraat? Is het menselijk handelen daadwerkelijk de oorzaak van de ‘dreigende’ stijging van het niveau? Is de planeet juist niet gebaat bij hogere CO2 niveau’s?

Het is aan eenieder om voor zichzelf een oordeel te vormen over het CO2 probleem. Maar laat de discussie gaan over controleerbare getallen zodat we er met z’n allen op een gefundeerde manier over kunnen nadenken, kunnen onderzoeken waar we mee te maken hebben en hoe we daar het beste op kunnen reageren.Nagekomen bericht (september 2021): in de vleesverwerkende industrie wordt CO2 gebruikt om de dieren te bedwelmen voordat ze geslacht worden. Door toegenomen tekorten in de beschikbaarheid van CO2 komt de levering van vlees voor de consument in gevaar.

bottom of page