top of page
Zoeken

Tiny House - een kritische analyse (3)


Vervolg van deel 2

(Lees hier het eerste deel) (Lees hier het tweede deel)Je kunt je ook afvragen hoe gezond een kleine ruimte voor is (meerdere) personen.

Met de opwarming van de aarde maken we ons ook zorgen om de toenemende CO2 niveau’s.

CO2, zo wordt gezegd, is een broeikasgas dat de atmosfeer van de aarde tot gevaarlijke niveau’s opwarmt.

Maar de mens produceert ook zelf CO2 bij uitademing. Hoe kleiner de ruimte hoe groter de impact van menselijke uitademing op de CO2 niveau’s in die ruimte. Bij bepaalde niveau’s wordt de binnenlucht als onaangenaam ervaren. Als de niveau’s nog verder toenemen kunnen ze klachten, misselijkheid en uiteindelijk zelf ernstige schade opleveren. Die niveau’s worden gemeten in ppm - parts per million (deeltjes in de lucht).


Een onderzoekende man in Australië besloot te meten wat het effect is van een gesloten slaapkamerdeur op de stijging van het CO2 niveau:

SLEEPING IN A CLOSED ROOM – INDOOR CO2 ANALYZE September 29, 2016


The nights became colder so we started closing the window during night. This brought the topic of measuring Indoor CO2 again in scope. Motivated by this research, I decided to try and close also the room door it and monitor what happens with CO2 levels during the night. As you know elevated levels of Carbon Dioxide can result in headaches and bad sleep. You can find an interesting read about this here.

Our bedroom is ~16 m2, part of a 120 m2 apartment and usually we do not close our door. The apartment is free and we do not have lot’s of flowers inside, so the CO2 Level in the evenings is ~800 PPM. On the chart below you can see the changes in CO2 based on the occupancy of the room and whether the doors or windows are shut or open.

While I was expecting it would rise, i was quite surprised to see the rate in which CO2 rises. On the chart below i have estimated it at ~430ppm/h.What you can clearly see on the chart is how each change in the rooms occupation affects the CO2 Level quite quickly. Also what is astonishing is that we passed 2000 ppm at ~1 am. This is just 2 hours after we went to sleep in a relatively fresh air.

At 4.30am i woke up (i usually wake up then) and the air felt quite stuffy (maybe also because I knew the PPM). But then i decided to open the door wide and give my wife and baby some fresh air.

If i had left the door shut, the level would have easily reached 4500 ppm until 7am.

The next test that i am about to do is to try keeping the door just 10-20cm open. This is how it how it usually stays. Some quick observations from last nights showed that also in the case CO2 was rising, though not that fast. (http://vair-monitor.com/2016/09/29/sleeping-closed-room-indoor-co2-analyze/)

Uit het bovenstaande verhaal blijkt hoe snel de lucht in deze kleine ruimte verslechtert door de uitademing van personen. Je kunt gemakkelijk zelf proefondervindelijk ervaren hoe onaangenaam hogere CO2 niveau’s zijn door een masker te dragen dat mond en neus bedekt. Binnen enkele seconden na het opzetten van het masker zal de lucht tussen het gezicht en het masker een CO2 niveau van meer dan 9000 ppm bevatten. Daarom wordt het als onaangenaam ervaren. Om de omgekeerde reden voelen woningen met hoge plafonds daardoor juist extra aangenaam. Veel kan natuurlijk worden opgevangen door ventilatie met warmteterugwinning. Maar aangezien de lucht veel sneller en vaker vervangen moet worden zijn ook de (energie)verliezen weer groter.

Het grootste bezwaar is niet van technische aard. Architecten weten als geen ander hoe ruimte in algemene zin effect heeft op het welzijn van de mensen in die ruimte. Niet voor niets zijn er mensen die angst voor beperkte ruimte hebben, die claustrofobisch zijn. Een Tiny House moet heel efficiënt ingedeeld worden. In een Tiny House moet je koken naast het toilet. Zitten waar je slaapt. (Thuis)werken naast de plek waar computerspelletjes gespeeld worden. Douchen naast de kledingkast. TV kijken met altijd een koptelefoon op.

Het gevoel dat je je vrij door een ruimte kunt bewegen, dat de ruimte zo groot is dat je er je eigen plekje in kunt zoeken zonder dat je direct anderen in de weg zit, dat je voor verschillende activiteiten ook over verschillende ruimtes kunt beschikken, dat er veel lucht boven je hoofd zit geeft een gevoel van vrijheid en luxe die niet met dure materialen te vangen is. Tiny Houses belemmeren al die mooie ervaringen die een huis een heerlijk huis maken. Architecten zijn in hun ontwerpen altijd bezig om te onderzoeken hoe die ervaringen van ruimtes optimaal kunnen worden. Hoe je de juiste verhouding tussen lengte, breedte en hoogte krijgt. Hoe je voor mensen een huis maakt dat werkelijk past bij hun behoefte.


Christopher Alexander et al. beschrijft in zijn boek 'A Pattern Language' een aantal patronen die essentieel zijn voor een geslaagde (sociale) omgeving. Hieronder een aantal patronen die door de ontwikkeling van Tiny Houses onder grote druk komen te staan. Ter overweging:

[76] In a house for a small family, it is the relationship between children and adults which is most critical.

[127] Unless the spaces in a building are arranged in a sequence which corresponds to their degrees of privateness, the visits made by strangers, friends, guests, clients, family, will always be a little awkward.

[131] The movement between rooms is as important as the rooms themselves; and its arrangement has as much effect on social interaction in the rooms, as the interiors of the rooms.

[136] The presence of children in a family often destroys the closeness and the special privacy which a man and a woman need together.

[137] If children do not have space to release a tremendous amount of energy when they need to, they will drive themselves and everybody else in the family up to the wall.

[141] No one can be close to others, without also having frequent opportunities to be alone.

[154] If a teenager's place in the home does not reflect his need for a measure of independence, he wil be locked in conflict with his family.

Tiny Houses vormen een schijnoplossing voor problemen die elders hun oorsprong vinden. Ze zijn misschien wel het slechtste idee in jaren. Laten we als ontwerpers opkomen voor fatsoenlijke, betaalbare woningen die een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben. Waar mensen jarenlang met enorm plezier in willen blijven wonen.

Er is één variant van de Tiny Houses die echt klein kan zijn, geen energie behoeft en als uiteindelijke woonplaats maar een paar jaar mee hoeft te gaan. In zo’n Tiny House komen we uiteindelijk allemaal terecht…bottom of page