top of page
Zoeken

Zelf een huis bouwen (1)Regelmatig kom ik mensen tegen die de wens uiten om ooit zelf een huis te bouwen. Soms bedoelen ze daar mee dat ze een huis voor zich zelf willen laten bouwen door een aannemer. Maar een enkele keer is er ook iemand die echt helemaal zelf het huis met eigen handen wil gaan bouwen. Is dat een serieuze optie? Voor sommigen wel en voor anderen helemaal niet.

Het bouwen van een eigen huis kan behalve heel erg leuk zijn ook enorm veel voldoening geven. Wat is er mooier dan voor je eigen onderkomen zorgen? Er is een oud gezegde dat je een huis moet hebben gebouwd, een boom hebben geplant en kinderen verwekt om als man op een succesvol leven terug te kunnen kijken. Of dat werkelijk zo is en of dat alleen het mannelijk geslacht gegeven is valt te bezien. Maar het geeft eens te meer aan dat het bouwen van een huis gezien wordt als een gebeurtenis die je leven enorm kan verrijken.

Voorwaarde is wel dat de onderneming succesvol is. Met andere woorden dat het huis een goed huis is dat de tand des tijds goed kan doorstaan en dat je als bouwer lang van je huis kunt genieten. Daarvoor zijn er een aantal zaken die je op orde moet hebben.Het bouwen van een huis begint met voldoende budget en een plan. Afgezien van het feit dat je niet zo maar iets mag bouwen (volgens de wet) is het niet verstandig om te beginnen zonder een beeld te hebben van het eindresultaat. Sommige mensen denken dat ze heel goed zelf een plan kunnen bedenken. Daar hebben ze op zich natuurlijk gelijk in maar het inhuren van een deskundige die dagelijks niets anders doet dan plannen maken kan veel ontwerpfouten voorkomen. Het kan de schoonheid, de bruikbaarheid en de (ruimtelijke) beleving van het huis ongekend en onverwacht verbeteren. Zo’n deskundige is gewend om naar vele aspekten van de vorm, omvang, indeling en techniek van een gebouw te kijken op een manier die een anderen zich niet realiseren. Bovendien is een architect, de deskundige waar we op doelen, op de hoogte van alle regelgeving waaraan een bouw moet voldoen en welke andere deskundigen verder nog nodig zijn om het plan compleet te maken. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan een constructeur, iemand die uitrekent hoe sterk alle onderdelen van het huis moeten zijn en hoe je zorgt dat het huis niet omwaait bij een storm. Ook een bouwfysicus is nodig om aan te geven en uit te rekenen hoe het huis voldoende geisoleerd en geventileerd wordt, hoe het energiezuinig wordt en mogelijke vochtproblemen door condensatie worden voorkomen. Uiteraard is ook de input van de toekomstige bewoner zelf essentieel om het project te kunnen laten slagen. De bewoner is bij uitstek de deskundige van zijn eigen woonwensen.

Als een ontwerp is gemaakt en alle partijen zijn tevreden met het resultaat kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. De vroeger genoemde bouwvergunning om te mogen starten met de bouw. De gemeente verlangt behalve precieze tekeningen van het ontwerp ook rapportages van de constructeur en van de bouwfysicus. In veel gevallen vraagt de gemeente op basis van deze ontwerptekeningen een advies aan van de plaatselijke welstandscommissie. Als de gemeente heeft vastgesteld of het plan past binnen de lokale bestemmingsregels en als de commissie vindt dat het plan voldoet “aan redelijke eisen van welstand” zal een toetsing van de (wettelijk vereiste) technische kwaliteiten van het plan plaatsvinden. Als dit allemaal voldoet zal de gemeente een vergunning afgeven.

Voldoende budget is een vereiste. Niets is rampzaliger dan tijdens de bouw tot de conclusie te moeten komen dat het geld op is. Ook juist daarom is een goed plan onontbeerlijk. Voldoende budget omvat veel meer dan alleen de kosten van materialen:

 • grondkosten

 • grondverwervingskosten

 • adviseurskosten (architect, constructeur, bouwfysicus)

 • hypotheek-, notaris- en makelaarskosten

 • kosten voor een Construction All Risk verzekering

 • legeskosten voor de omgevingsvergunning

 • kosten voor bouwrijp maken indien dit nog niet gebeurd is

 • kosten voor het inrichten, beschermen en beveiligen van de bouwplaats

 • kosten voor het inrichten van een tijdelijke werkplaats en opslag

 • kosten voor veiligheidsvoorzieningen

 • kosten voor eventuele tijdelijk huisvesting

 • kosten voor de huur van materieel, hulpmiddelen en gereedschap

 • kosten voor de aanschaf van materieel, hulpmiddelen en gereedschap

 • kosten voor het verwerken van afval(containers)

 • kosten voor het inhuren van werken die je misschien niet zelf kunt doen (graafwerk,installaties)

 • kosten voor installatie-onderdelen als je zelf gaat installeren

 • kosten voor materiaal dat tijdelijk nodig is zoals bekisting en hout

 • kosten voor tijdelijke nutsvoorzieningen (bouwwater en bouwstroom)

 • aansluitkosten voor de definitieve nutsaansluitingen

 • kosten voor verbindingsmiddelen (bouwfolies, ankers, voegmiddelen, schroeven, bouten, kitten)

 • kosten voor brand(preventie)voorzieningen

 • kosten voor sanitair en keuken

 • kosten voor opruiming en schoonmaak

 • kosten voor schilderwerk

 • kosten voor vloerafwerking en stoffering

 • kosten voor inrichting

 • kosten voor het inrichten van het terrein rondom de bouw en de tuin

 • een flinke post voor onvoorziene uitgaven en tegenvallers
(wordt vervolgd....)

bottom of page